Telefon: +420 775 164 717
Email: otypka@otypka.cz
Adresa: K Tobulkám 3246/3, 723 00 Ostrava-Martinov