V procesu navrhování vychází náš ateliér z klientových požadavků a představ, které následně doplňujeme o své zkušenosti a svůj pohled na problematiku. Formou konzultací, skic a vizualizací se dopracováváme k jedinečnému řešení daného problému, tak abychom byli s dílem spokojení my i klient. Výsledkem je originální dílo, které klientovi dobře slouží a nabízí mu estetické přesahy, které si klient na začátku práce nedokázal představit.

MgA. Radomír Otýpka

narozen v r. 1979 v Ostravě. V r. 2006 dokončil studium JAMU, obor scénografie u prof. Zavarského a doc. Jany Prekové. Jako scénograf působil v několika českých divadlech (Hadivadlo, Stavovské divadlo, Slovácké divadlo aj). Spoluzakládal a v letech 2005-2010 pracoval jako interiérový designér a vizualizátor v architektonickém ateliéru Platforma Ostrava. V roce 2010 zakládá ateliér OTYPKA.

Externí spolupracovníci

Ing. Martin Budina

narozen v r. 1988 v Opavě. Absolvoval SPŠ stavební v Ostravě-Zábřehu. V lednu 2013 ukončil studium na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava. Od února r. 2013 pokračuje na katedře Městského inženýrství FAST VŠB-TU Ostrava v doktorském studiu.

Ing. arch. Oldřich Bajger

narozen v r. 1976 v Ostravě. V r. 2002 dokončil studium VUT v Brně, obor architektura a urbanismus u architektů Milana Stehlíka a Jakuba Kynčla. V letech 2002-2005 absolvoval profesní praxi v ateliérech Projektstudio s.r.o., Kuba / Pilař architekti a OSA – Projekt. Spoluzakládal a v letech 2005-2008 působil v architektonickém ateliéru Platforma Ostrava a v letech 2009-2012 pak jako partnerský člen ateliéru Projektstudio s.r.o.. V roce 2012 založil vlastní ateliér BAJGER. V letech 2007 a 2008 působil jako externí pedagog pro ateliérovou tvorbu na VŠB v Ostravě a od roku 2008 spolupracuje jako externí oponent s VŠB v Ostravě a FA VUT v Brně. Od roku 2007 autorizován – číslo autorizace 03 437.

Partneři

 

Ceny

  • 2009 – Cena laické veřejnosti v soutěži Stavba roku MSK za rekonstrukci sídla firmy FEBE s ateliérem Platforma Ostrava
  • 2006 – Cena v soutěži Dřevený dům s ateliérem Ostrava

 

Výstavy

  • 2009 – Ceny v galerii Mánes v Praze s ateliérem Platforma Ostrava
  • 2005 – Účast na Výstavě 8.Salón Obce architektů s ateliérem Platforma Ostrava
  • 2003 – Účast na Pražském Qadrienale v Praze, sekce škol
  • 2002 – Účast na mezinárodní výstavě Antigona v Aténách

 

Reference v médiích