Interiér Cafebaru N7 v Brušperku

Autor: MgA. Radomír Otýpka | Spoluautor: Ing. arch. David Průša a Ing. arch. Jana Stavinohová | Foto: Jakub Zdechovan | 2010