Jaroslav Rudiš a Petr Pýcha – Léto v Laponsku

Režie: Jiří Honzírek | Scéna a Kostým: MgA. Radomír Otýpka | Slovácké divadlo | 2006