Interiér sídla firmy Febe Trade

Autor: MgA. Radomír Otýpka | Spoluautor: Ing. arch. David Průša | Foto: Ing. arch. David Průša | 2008

Stavba roku Moravskoslezského kraje 2008 – Cena laické veřejnosti