Markéta Dvořáková – Žirafí Opera

Režie: Magdaléna Krčková | Scéna a Kostým: Renata Slámková a MgA. Radomír Otýpka | Národní divadlo – Stavovské divadlo | 2002